27 / 11 – 2019 Paul Potts – Christmas Dreams Tour

29 / 11 – 2019  Christmas Night 2019 | Helsingborg

30 / 11 – 2019 Race katten Dk 

1 / 12 – 2019 Jul på Kronborg

6 / 12 – 2019  Jul på Fredriksdal

7 / 12 2019   Åk med till Jul på Bakken

7 – 8 / 12  ÄKs internationella utställning 2019

13 / 12 – 2019  Jul på Övedskloster 2019

15 / 12 -2019 Julkonsert med Maria Gospel
12 /1-2020  Patrik Kittel Dressage Tour Helsingborg